Dialogen

Fokus på lokal næringsutvikling

Vi jobber sammen for næringslivet i Bardu.

 

Enhet næring og landbruk i Bardu Kommune, Visit Bardu SA, Bardu Utvikling SA, Forsvaret, Bondelaget og Skogeierlaget arbeider i fellesskap for at din bedrift skal ha optimale forutsetninger for å etablere og videreutvikle seg i Bardu. Vi kan bistå med utvikling av din forretningsideè og hjelp til forretninsmodellering gjennom bedriftsrådgivning. Vi kan også rgi råd om søknad tilskudd, kontakt med øvrig virkemiddel apparat m. m.

 

En annen viktig del av arbeidet er å arbeide for å utvikle både lokalt og regionalt næringsliv. Her kan vi tilby deltakelse i leverandorportalen.no. En liste over regionale leverandører som distribueres til de som har behov for lokale og regionale tjenester i området.

 

Hvordan vi arbeider.

 

Dialogen møtes ca 1 gang per mnd for å diskutere utviklingsarbeid og felles problemstillinger det lokale næringslivet mener er viktig å løse. Når problemstillingen kommer på vårt bord blir den grundig analysert og vi diskuterer oss frem til hvordan det er naturlig å løse den. Dersom det kreves kapital utreder vi også hvordan løsningen på problemstillingen kan finansieres.

 

Hvordan vi møter næringslivet.

 

Vi møter næringslivet i et fora som vi kaller for DialogForum. DialogForum består av hele vårt lokale næringsliv. Av og til ønsker næringslivet at vi kaller inn til møter, andre ganger er det Dialogen som kaller inn. Alt avhenger av behov og sak som skal diskuteres. DialogForum benyttes også til andre typer næringsrettede tiltak som kursing eller møte med andre næringsaktører som skal gjøre en jobb i vårt lokalsamfunn.

Kontakt oss gjerne dersom du har innspill eller spørsmål

 

Næringssjef Bardu Lise Bjørkeng

Tel +47 91809377.

Kontaktpeon Visit Bardu SA, Kjell Hanstad ,

Tel +47 902 13000.

Kontaktperson Bardu Utvikling SA, Arild Nordahl

Tel +47 974 72 323

Kontaktperson Forsvaret, Hærens Operasjonssøtteavdeling, Stig Køhl

Tel +47 970 49468

Kontaktperson Enhet Landbruk i Bardu Kommune, Ingeborg Nygaard. Tel +47 950 89091

Kontaktperson Skogeierlaget,

Tor Einar Bones, Tel +47 416 28284

Kontaktperson Bondelaget,

Anne Britt Hanstad, Tel +47 915 87110

"Hvis du ikke bestemmer deg for neste skritt, blir du stående på et ben resten av livet"

Copyright © All Rights Reserved Dialogen